Premium

  • 30 dana emitovanja
  • Broj emitovanja 240
  • Dnevna rotacija u prime time terminima
  • Spot do 20 cekundi
  • Cum.Reach 480.000