slogan

Pratite nas facebook twitter youtube rss

Identifikacioni obrazac

RSG MEDIA GROUP DOO KRAGUJEVAC (Radio Stari grad)

Poreski Identifikacioni Broj (PIB) 104924197
Matični broj 20272325
Puno poslovno ime  Radiodufuzno društvo RSG Media Group DOO Kragujevac, 19. Oktobar 267/1
Skraćeni naziv RSG Media Group DOO Kragujevac
Lice ovlašćeno za zastupanje Branko Savić – direktor, glavni i odgovorni urednik
Sedište Kragujevac, Kragujevac – grad
Ulica i broj 19. Oktobar 267/1
Broj telefona +381 34 / 501-666, 35-00-44
Broj faksa +381 34 / 501-999
E-mail [email protected]
Web www.rsg.rs
Pretežna delatnost 6010
Brojevi računa u bankama 150-35618-81 Direktna banka

LIVE streaming

Radio Stari Grad [aac]

Radio Stari Grad [mp3]

RSG TOP 44 [mp3]

RSG Relax [mp3]

RSG Party Time [mp3]

Ovi streaming kanali se ne emituju iz Srbije. Radio Stari grad nije odgovaran za sadržaje istih.