Odštampajte ovu stranicu

Privacy policy (Android app)

Android aplikacija "Radio Stari Grad" između ostalih permisija, zahteva i pristup telefonu Vašeg uređaja. Pristup telefonu je neophodan, kako bi aplikacija presrela poziv i pauzirala radio stanicu koju trenutno slušate, da bi ste mogli da odgovorite na telefonski poziv.

Aplikacija "Radio Stari Grad" NE KORISTI dolazne brojeve telefona, NITI IH ŠALJE bilo kome.